Quant a

març 25, 2016

La contaminació de l’aire és el problema mediambiental que més preocupa als ciutadans europeus [1]. És la responsable de 400.000 morts prematures anualment, i causa danys considerables a l’agricultura així com al nostre entorn natural [2]. Tot i això, la capacitat i empoderament dels ciutadans europeus a l’hora de prendre accions per ells mateixos es troben prou limitats.

El projecte CAPTOR es basa en el convenciment que la combinació de les ciència ciutadana, les xarxes col·laboratives i l’activisme ciutadà mediambiental ha d’ajudar a incrementer la conscienciació i a trobar solucions al problema de la contaminació de l’aire, alhora que té un gran impacte potencial en àrees tals com l’educació, la innovació social, la ciència, el medi ambient, la política i la indústria.

Les organitzacions civils tenen el repte de 1) transformar les actituds dels ciutadans en comportaments proactives, 2) combinar el coneixement de tots els participants involucrats en un procés col·laboratiu per trobar solucions i actius innovadores i 3) dotar-se d’instruments valuosos i de qualitat per debatre amb els actors polítics i generadors de polítiques.

captor_testbeds

A dia d’avui, en la majoria de països desenvolupats, la contaminació de l’aire es monitoritza amb xarxes d’estacions equipades amb instrumentació de referència de gran precisió. Aquestes estacions de mesura són molt cares i, per tant, les actuals xarxes de mesura de qualitat de l’aire tenen una densitat espacial relativament baixa, de manera que no poden reproduir de forma acurada la variabilitat de la concentració dels contaminants de l’aire al llarg i ample de grans àrees. Aquests elevats costos, combinats amb els avanços en sensors mòbils i aplicacions, han incrementat l’interès en oferir xarxes ciutadanes de mesura que poden complementar les xarxes de mesura de qualitat de l’aire actuals.

 

El projecte CAPTOR farà servir sensors de baix cost per recollir dades en tres regions europees molt afectades per la contaminació per ozó troposfèric. Aquests sensors de baix cost, que s’han desenvolupat posant especial cura en la qualitat de les dades, seran gestionats i mantinguts pels propis usuaris. Això és un fet que considerem crític per a l’empoderament i la mobilització dels propis ciutadans.

Les tres regions on es farà el desplegament són:

  • Barcelonès – Vallès Oriental – Osona
  • Plana Padana, a la Vall del Po (Itàlia)
  • Burgenland, Estíria (Steiermark) i Baixa Àustria (Niederösterreich) (Àustria)

Dades bàsiques del projecte CAPTOR:

  • Inici: 01/01/2016. Final: 31/12/2018
  • Consorci: 8 socis (d’Espanya, Itàlia, Àustria i França)
  • Finançament del Programa Horitzó 2020 (Horizon 2020 Programme) de la Unió Europea: 2 M€ (approx.)
  • Acord de Finançament: núm. 688110

[1] Attitudes of European Citizens towards the Environment, 2014, Special Eurobarometer 416 / Wave EB81.3: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_416_en.pdf
[2] European Environment Agency: http://www.eea.europa.eu/themes/air

Share this on