El projecte

març 25, 2016

La contaminació de l’aire és el problema mediambiental que preocupa més als ciutadans europeus. És la responsable de 400.000 morts prematures anualment, i causa danys considerables a l’agricultura així com al nostre entorn natural. Tot i això, la capacitat i empoderament dels ciutadans europeus a l’hora de prendre accions per ells mateixos es troben prou limitats.

Junt amb els investigadors europeus i la ciutadania, el projecte CAPTOR pretén:

  • instal·lar i mantenir una xarxa de sensors de baix cost per mesurar l’ozó, amb i per a els ciutadans europeus
  • proporcionar, a partir de la xarxa de sensors, dades vàlides i de qualitat sobre la concentració d’ozó
  • donar suport als processos de debat i aprenentatge a nivell local per trobar solucions als problemes d’ozó (involucrant els actors polítics locals, ciutadania, organitzacions i investigadors)
  • involucrar de forma proactiva i empoderar els ciutadans europeus per estimular-ne la consciència mediambiental i la responsabilitat social

El projecte CAPTOR va començar el gener de 2016 amb 8 socis i rep fons del Programa Horitzó 2020 (Horizon 2020 Programme) de la Unió Europea sota l’Acord de Finançament núm. 68810.

Share this on