Consulta les dades d’ozó

març 25, 2016

Tan bon punt el projecte CAPTOR hagi desplegat la seva xarxa de dispositius de mesurament de l’ozó de baix cost, proporcionarem les dades d’aquests dispositius en aquesta secció, així com a través de l’aplicació CAPTOR.

Mentrestant, podeu consultar a les dades de les xarxes de monitoratge mantingudes per les diferents entitats locals, generalment instal·lades als nuclis de població més grans. A continuació us proporcionem una llista amb algunes de les estacions de mesura:

Catalunya i Espanya:

Itàlia:

Àustria i Alemanya

 

 

Share this on