Com es forma l’ozó

març 25, 2016

Així com l’ozó estratosfèric (l’ozó “bo”) bloca els rajos ultraviolats (UV) del sol i evita que arribin a la superfície de la terra, l’ozó (O3) troposfèric (a nivell de terra) és un contaminant de l’aire que perjudica la salut humana, la vegetació i els ecosistemes [1]. L’ozó estratosfèric es produeix de forma natural a l’atmosfera superior, a entre 20 i 30 km d’alçada, on forma una capa protectora que ens blinda contra els nocius rajos UV del sol. Aquest ozó beneficiós ha estat destruït parcialment pels compostos químics d’origen humà, causants de l’anomenat “forat de la capa d’ozó”.

Differences

L’ozó troposfèric és un contaminant secundari, és a dir, que no s’emet directament a l’atmosfera. Així, es forma a partir de reaccions químiques complexes entre els òxids de nitrògen (NOX) i compostos orgànics volàtils (COVs), tals com el monòxid de carboni (CO) o el metà (CH4), en presència de llum solar. Aquests gasos s’anomenen precursors de l’ozó [2].

Ozoneformation

La major font de NOX és el procés de combustió (p.ex.: en vehicles de combustibles fòssils i plantes elèctriques). Les fonts que generen gasos de carboni tenen origen tant natural (biogènic) com humà (antropogènic). Per tant, la majoria de les fonts de precursors de l’ozó es troben principalment en àrees urbanes. L’ozó troposfèric és un dels components principals del boirum (combinació de boira i fum) urbà fotoquímic, però les concentracions d’O3 generalment són més altes en entorns rurals que en zones urbanes i amb trànsit [3]. Això es deu a que l’ozó es forma a partir dels gasos precursors mentre aquests són transportats, en grans masses d’aire, des de les fonts urbanes cap a les àrees suburbanes i rurals.

En aquest sentit, l’ozó sovint és etiquetat com el “contaminant oblidat“, ja que es forma en àrees rurals amb les reaccions químiques a partir de gasos precursos empesos principalment en entorns urbans. Per tant, els contaminadors (la població urbana) sovint no pateix els effectes de la degradació de la qualitat de l’aire a causa de les seves emissions en el mateix grau que ho fa la població rual, mentre aquesta darrera té una capacitat limitada d’influir en les emissions que degraden l’aire que respira.


[1] European Environmental Agency – Air pollution by ozone: http://www.eea.europa.eu/themes/air/ozone
[2] Climate and Clean Air Coalition – Tropospheric ozone: http://www.ccacoalition.org/en/slcps/tropospheric-ozone
[3] European Environmental Agency – Air quality in Europe 2015 report: http://www.eea.europa.eu/themes/air/ozone

Share this on