Conseqüències

març 25, 2016

L’ozó és un reactiu altament oxidant que, quan s’inhala, pot fer empitjorar casos de bronquitis i emfisema, desencadenar asma i causar danys permanents al teixit dels pulmons. Els estudis han mostrat que l’exposició de curta durada a pics de nivell d’ozó pot afectar temporalment els pulmons, el tracte respiratori i els ulls, i també incrementar la sensibilitat als al·lèrgens inhalats. L’exposició de llarga durada a l’ozó s’ha trobat bàsicament responsable de la reducció de la funció pulmonar. Els infants, els ancians i la població amb malalties respiratòries o cardiovasculars són els més susceptibles de patir els efectes adversos per a la salut de l’ozó.

D’acord amb l’informe Qualitat de l’Aire a Europa (Air Quality in Europe), l’impacte estimat de l’exposició a les concentracions d’O3 l’any 2011 van ser unes 17.400 morts prematures, en total per als 40 països, i unes 16.160 en el conjunt UE-28, causades només per l’exposició de curta durada.

A més, l’O3 es considera el contaminant de l’aire més perjudicial per a la vegetació i els conreus. L’ozó redueix la capacitat de les plantes per absorbir CO2, alterant així el seu creixement i la seva varietat. Fa malbé les estructures i les funcions dels ecosistemes, així com la salut i la productivitat dels conreus, amenaçant d’aquesta manera la seguretat alimentària.

L’any 2011, un 18% de l’àrea agrícola dels 33 estats membres de l’Agència Europea del Medi Ambient es van exposar a nivells d’O3 per damunt del valor llindar per protegir els conreus, patint-ne els majors impactes a Itàlia i Espanya. L’objectiu a llarg termini es va excedir en un 87% de les àrees agrícoles. A més, el nivell crític de protecció dels boscos es va excedir en un 67% del total de les àrees boscoses dels 33 estats membres.

Ozone_pollution_Europe_map

Extret d’informe Qualitat de l’aire a Europa 2015

Share this on