Rerefons

març 25, 2016

El concepte de ciència ciutadana fa referència a la participació del públic en general en activitats de recerca científica genuïnes. La ciutadania contribueix activament en la ciència bé amb la seva aportació intel·lectual, acompanyant i promocionant el coneixement o bé posant en comú eines i recursos propis.

Els científics i els ciutadans treballen alhora per aconseguir un objectiu comú -un repte científic o una intervenció duta a terme des de la ciutadania- aportant cadascun els coneixements en el seu camp d’experiència. La combinació del “saber com” (de l’anglès know-how) aportada pels ciutadans i del “saber per què” (de l’anglès know-why) proporcionada pels científics contribueix a fomentar iniciatives de base (de l’anglès bottom-up), per exemple, proveint d’evidència científica les demandes i les intervencions, donant consell als legisladors, promovent la gestió conscient i la conscienciació.

L’Associació Europea de Ciència Ciutadana (ECSA) (de l’anglès European Citizen Science Association) ha establert 10 principis bàsics per definir les bones pràctiques en la ciència ciutadana: els 10 principis de la ciència ciutadana (contingut en anglès).

El Llibre blanc de la ciència ciutadana a Europa (en anglès) presenta diferents maneres de participació ciutadana en la ciència, fent èmfasi en la importància de les aliances entre els diferents actors. El document també presenta els reptes actuals de la ciència participativa i ofereix consells a nivells micro, meso i macro. És una bona lectura!
models_citizenparticipation

Diagrama extret del Llibre blanc de la ciència ciutadana a Europa

Al projecte CAPTOR, comunitats locals, ciutadania, ONGs i ciutadania són participants iguals. El seu objectiu és incrementar la conscienciació sobre el problema de la contaminació de l’aire i trobar-hi solucions, recol·lectant dades d’alta qualitat sobre la contaminació per ozó, estimulant l’aprenentatge mutu entre els diferents participants i trobant solucions col·laboratives.

Vols saber com participar al projecte CAPTOR?

Share this on