Ciència ciutadana

març 25, 2016

El projecte CAPTOR s’autodefineix com un projecte de ciència ciutadana. Què vol dir això?

  • vol dir que, en el projecte CAPTOR, la ciutadania i la comunitat científica treballen plegats per adreçar el problema de la contaminació per ozó.

Creiem que amb una relació entre iguals podem assolir més. De forma col·laborativa, podem:

  • desplegar una xarxa de sensors, mantenida per ciutadans europeus, que mesura la contaminació per ozó en regions on les estacions oficial de mesurament són insuficients o inexistents
  • estimular l’aprenentatge mutu i el debat sobre la contaminació per ozó:
    • quins són els motius per cadascuna de les regions participants?
    • quines són les idees per a les solucions?
    • qui cal que s’involucri per implementar solucions (ciutadania, ONGs, polítics i legisladors, indústria local…)?
  • crear una conscienciació més àmplia sobre la contaminació per ozó

Vols saber més sobre ciència ciutadana?

T’interessa participar en el projecte CAPTOR?

Vols trobar altres projectes de ciència ciutadana relacionats amb la protecció del medi ambient?

Share this on