L’OZÓ ES DISPARA EN BONA PART DE L’ESTAT ESPANYOL

Ecologistes en Acció inicia una campanya d’informació i denúncia sobre la contaminació per ozó troposfèric a Madrid, Catalunya i el Sud-est peninsular Amb l’ona de calor que vénen sofrint el centre i sud d’Espanya des del canvi de mes, l’intens trànsit motoritzat que suporten les principals ciutats i carreteres i l’increment del consum d’electricitat produïda[…]